In eerdere edities van ons clubblad verzocht het bestuur meerdere malen om mensen die wat in het bestuur willen doen zich aan te melden.

 

Onze secretaris en onze penningmeester stoppen per 11 maart a.s. met hun werkzaamheden en ook bestaat er een dringende behoefte aan een algemeen bestuurslid.

Gelukkig hebben we inmiddels een kandidaat voor de functie van secretaris. Deze stellen wij u graag voor op de komende jaarvergadering.

We zijn dus nog steeds op zoek naar een algemeen bestuurslid en een penningmeester.

De functie van penningmeester wordt anders ingevuld dat tot nu toe. Doordat Judith heeft aangeboden om onze boekhouding te blijven doen, is de functie van penningmeester minder zwaar van karakter geworden.

Immers van hem/haar wordt verwacht dat deze man/vrouw de budgetten en andere financiële afspraken controleert en samen met Judith op de ‘centjes’ past.

Nogmaals doen wij hier een dringende oproep aan leden die wat tijd in de ‘club’ willen investeren, zich te melden. Als u meer informatie nodig hebt, bel dan met de voorzitter of met Judith (telefoonnummers staan in het clubblad).

Wij zien de reacties met grote belangstelling tegemoet.

Met dank,

Bestuur Opel GT Club Nederland


Volg ons via