Op alle bestellingen via opelgtclub.nl zijn de wettelijke bepalingen koop en verkoop van toepassing.

Als niet BTW-verplichtte vereniging kunnen wij geen BTW in rekening brengen. U ontvangt dus een factuur zonder BTW en het is ook niet mogelijk om BTW over dit bedrag terug te vragen (in geval van zakelijke klant).

Volg ons via