Amsterdam heeft het plan om per 2018 de milieuzone uit te breiden. Vooral bussen en brommers zijn de klos en personenauto’s zullen nog gaan volgen.

Amsterdam heeft het plan om per 2018 de milieuzone uit te breiden. Vooral bussen en brommers zijn de klos en personenauto’s zullen nog gaan volgen.

Binnen de ring uitstootvrij verkeer

Amsterdam streeft ernaar om al in 2025 binnen de ring van autosnelwegen rond de stad alleen maar verkeer zonder een verbrandingsmotor en een uitlaatpijpje toe te laten. De eerste stap is nu om naast dieselvrachtwagens ook oude bussen, brommers en bestelwagens te gaan verbieden. Personenauto’s wordt nu nog niets in de weg gelegd, maar met het plan om al over negen jaar alleen nog maar emissieloze voertuigen toe te laten is een uitbreiding van het rijverbod naar ook andere voertuigcategorieën slechts een kwestie van tijd.

Mobiel erfgoed verdient een uitzondering

Een toeristische stad als Amsterdam wordt minder aantrekkelijk als daar mobiel erfgoed uitgebannen wordt. Daar een uitzondering voor maken kan ook best: recent zijn in Parijs en Brussel ook uitzonderingen gemaakt voor het toelaten van oldtimers in de stad. Daarbij zijn dezelfde argumenten naar voren gebracht zoals die hier ook gelden: zeer gering gebruik, tonen mobiel erfgoed en slopen is geen optie. Een klassiek voertuig is echt duidelijk wat anders dan zomaar gewoon een oude auto: het is een goed onderhouden en origineel voertuig van minstens 30 jaar oud dat niet gebruikt wordt als dagelijks voertuig. Door het geringe gebruik van dit soort voertuigen is hun bijdrage aan de luchtvervuiling verwaarloosbaar klein. Ze worden alleen gebruikt voor plezierritjes en buiten de spits. Het is mobiel erfgoed dat onlosmakelijk ook bij een stad hoort.

Amsterdam maakt geen uitzonderingen

In Amsterdam is het gemeente bestuur niet van plan om oldtimers bij wijze van uitzondering toe te laten. Over pakweg 15 jaar kun je dus een Koninklijk huwelijk van de kroonprinses in een oude Rolls Royce wel vergeten. De 50-jarige DAF standaard stadsbus kan nooit meer haar oude lijn nog een keertje rijden omdat dat straks verboden is. Brommers - Amsterdam wil alles voor 1-1-2011 gaan verbieden- komen de stad helemaal niet meer niet in en kunnen ook niet via de ringweg om de stad heen rijden.

Ruimhartige vrijstelling

Rotterdam heeft alle 40+ voertuigen al automatisch vrijgesteld. Utrecht biedt een ontheffingsmogelijkheid voor 40+ dieselpersonenauto’s. Parijs en Brussel laten ook onder bepaalde voorwaarden 30+ voertuigen toe. Het kan dus allemaal best. Amsterdam heeft echter tot nu toe alleen nog maar schoorvoetend een uitzondering voor de 40+ brommers. Beter en eerlijker is het om voor vrijstelling de internationale grens van 30+ voor alle historische voertuigen aan te houden.


Volg ons via